Samonivelační lité potěry jsou vhodné pro všechny běžné typy podlah.
Potěry jsou čerpatelné a díky své konzistenci velmi dobře zpracovatelné. Nejsou vhodné pro použítí ve venkovním prostředí. Za normálních podmínek není nutné provádět vyztužení.

Mezi hlavní výhody samonivelačních litých potěrů jsou
- vysoká plošná rovinnost
- několikanásobně kratší doba při provádění, než při klasické technologii
- pochůznost již po 24 hodinách, částečná zatížitelnost již tři dny po aplikaci
- ideální pro podlahové topení
- možnost menší tloušťky podlahy
- nižší náklady
- vysoké mechanické pevnosti potěru
- možnost aplikace potěru na velké plochy beze spár
- vhodnost pro všechny podlahové systémy a finální úpravy povrchu
- není nutno provádět vyztužování
Potěr lze realizovat beze spár o velikosti plochy do 200 m2, pokud je poměr délky k šířce max. 3:1 a na ploše se nevyskytují žádné ostré výstupky nebo vestavné díly.

Pro vlastní zpracování je třeba zabezpečit:

  1. tlakovou vodu (min. tlak 3 atm), při odběru vody z nádrže pomocí přídavného čerpadla je třeba
    zajistit dostatečnou kapacitu nádrže (odběr vody cca 2 000 l/hod)

  2. tlakovou hadici na vodu 3/4" patřičné délky včetně koncovky GEKA

  3. zdroj elektřiny 380V, jistič C 32A (motorový)

Teplota podkladu a vnitřních prostor při aplikaci a 3 dny poté nesmí být nižší než +5°C. Teplota by měla
být pokud možno stejná, nesmí docházek k výrazným výkyvům. Při venkovních teplotách nižších než -5°C (platí pro noční dobu) je nutné zajistit ohřev záměsové vody na 15 až 30°C v závislosi na venkovní teplotě. Rovněž rychle a lokálně nerovnoměrné vyschnutí potěru, např. díky přímému slunečnímu záření, může mít
za následek tvorbu trhlin.
Teplota vnitřního prostoru nesmí při aplikaci a během tuhnutí překročit 30°C. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zapotřebí čerstvý povrch potěru chránit před průvanem a přímým slunečním zářením po dobu cca 5 dnů. Pozor na průvan, který může pronikat nezakrytýmí šachtami výtahů, odpadními šachtami nebo schodištěm. POZOR!
První zátop je možno provést až po dostatečném vyzrání potěru. U litých potěrů RROFI AFE (na bázi sádry) je to po 7 dnech, PROFI ZFE (cementový potěr) je to po 21 dnech. Vytápět se začne teplotou odpovídající povrchové teplotě potěru (min,. 15°C), která se postupně zvyšuje max. o 5°C za 24 hodin až k dosažení maximální teploty topného média. Tato maximální teplota činí u potěru PROFI AFE 45°C u potěru PROFI ZFE 55°C a musí být udržena 5 dní.
Ochlazování musí probíhat opět plynule - max. o 10°C denně. Během zahřívání a ochlazování je potřeba prostory mírně odvětrávat, zabránit však průvanu.

TYPY PODLAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Podlahy pevně spojené s podkladem
Samonivelační litý potěr vyrovnává původní nerovný povrch nosneho podkladu. Pro tento účel je velmi důležitá kvalitní penetrace původního podkladu.


Podlahy oddělené separační vrstvou
Samonivelační litý potěr je oddělen od nosného podkaldu podkladovou fólií. Tento způsob je nejvíce využíván při renovačních pracích, kde není dostatečná výška pro skladu podlahy.


Plovoucí podlahy
Samonivelační litý potěr se aplikuje na izolační vrstvu (podlahový polystyren nebo desky z minerální vaty)
na kterou se položí podkladová fólie. Izolační vrstva zabezpečuje zvukovou a tepelnou izoalci pdolahy.


Podlahy s podlahovým vytápěním
Při aplikaci samonivelačního litého poěru na podlahy s podlahovým vytápěním je zajištěn optimální přenos tepla. Při použití systémových dílců není nutné pokládat podkladovou fólii.

logo
Roman NOVÁK

Ústí 126
753 01 Hranice

+420 604 818 584 roman.novak@skinor.cz
skype:
   

       

            [CNW:Counter]